Upis 2019./2020. - PRVI RODITELJSKI SASTANAK za novoupisanu djecu - 17.06.2019. u 16:00 sati (dvorana DV Iskrica, Kruge 3)
Dječji vrtić Iskrica - Dobrodošli!

Za roditelje

Programi

Prehrana

Aktualnosti